A városi településrészek fejlődésének modellezése

Projekt neve:
A városi településrészek fejlődésének modellezése

Projekt azonosító száma:
GOP-1.3.1-11/A-2012-0354

Kivitelezés ideje:
2012.12.10. – 2014.09.30.

Kedvezményezett:
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 5.
E-mail: info@enet.hu
Telefon: +36 1373-0780
Faxszám: +36 1 323-3280
Weboldal: www.enet.hu

Közreműködő szervezet:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság

1139, Budapest Váci út 83
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf. 684.
E-mailes ügyfélszolgálat: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (40) 200617

A támogatás mértéke (%-ban):
48.4662%

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
27 965 000,- Ft

Projekt leírása:

Elindult a Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében megvalósuló, a nagyvárosok településrészekre való felosztásával és ezek fejlődésének modellezésével foglalkozó projektünk. A K+F pályázat megvalósítása során arra keressük a választ, hogy a nagyvárosok természetes úton szerveződő társadalmi és gazdasági tagolódását, valamint az így létrejövő egységes városrészek fejlődését miként lehet modellezni.

A projekt során a megyei jogú városok (összesen 23 db) esetében olyan módszertant hoztunk létre, amellyel a nagyvárosok szociodemográfiailag homogén, mintegy 3-5 ezer fős nagyságú településrészekre való felbontása lehetséges. A városrészek további összevonhatósága, majd ezek fejlődésének vizsgálata térinformatikai rendszerrel összekapcsolva egységes módon valósulhat meg. A metódus későbbiekben segítséget nyújthat integrált településfejlesztési stratégiák kialakításánál, önkormányzatok várostervezési feladatainál és távközlési hálózatok tervezésénél is.

A legtöbb magyar nagyváros rendelkezik meghonosodott városrész-lehatárolással, integrált városfejlesztési stratégiával. Az általunk kínált megoldás fontossága az, hogy egységes módszertan szerint körülhatárolt, egységes sajátosságokkal bíró földrajzi egységekre bontja a magyar nagyvárosokat alkotó teret. Ez olyan bázist nyújt, mely minden tervezési folyamat számára kiindulópontot jelenthet, mivel a tervezési igények és fejlesztési stratégiák jelentősen eltérhetnek például a lakótelepi tömb-beépítésű és a családi házas beépítésű városrészek között.

A fejlesztés legfontosabb újdonságtartalma társadalomelméleti-demográfiai szemléletű, miszerint városrészekre lebontva határozzuk meg a települések aggregált módon rendelkezésre álló adatait és a társadalmi-gazdasági fejlődés mutatóinak mérési módját. Egységes módszertan szerint működő rendszerünk képes egy általános keretben elhelyezni a nagyvárosi teret, nagy figyelmet fordít a helyi sajátosságokra, az adott város karakterisztikájára is.

A begyűjtött értékes adatok alapján készülő szegmentáció térinformatikai rendszerrel kapcsolódik össze, az információk jól strukturált megjelenítése és értelmezhetősége érdekében. A lehatárolt városrészek segítségével demográfiai jelenségektől gazdasági jellemzőkig a nagyvárosok térbeli szövetének sokrétű megjelenítésére van lehetőség.

A projekthez az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 27 965 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 23 770 250,- Ft-ot, a Magyar Köztársaság pedig 4 194 750,- Ft-ot biztosít. A projekt egyedüli kedvezményezettje az eNET Internetkutató Kft.