Szociológiai, makrogazdasági alapokon determinisztikus „világ” rendszer megalkotása játékfejlesztők számára

Projekt neve:
Szociológiai, makrogazdasági alapokon determinisztikus „világ” rendszer megalkotása játékfejlesztők számára

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 120 006 000,-Ft

Kivitelezés ideje: 2013.04.02. – 2014.06.30.

Kedvezményezett:
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 5.
E-mail: info@enet.hu
Telefon: +36 1373-0780
Faxszám: +36 1 323-3280
Weboldal: www.enet.hu

Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt.
1107 Budapest, Érsemlyéni u. 2.
E-mail: info@okszi.hu
Telefon: +36 219-0322
Faxszám: +36 219-0323
Weboldal: www.okszi.hu

Közreműködő szervezet:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
E-mailes ügyfélszolgálat: info@magzrt.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 200 617
Faxszám: +36 1 465 8503
Weboldal: www.magzrt.hu

Projekt leírása:

2013. április 2-án elindult a Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében megvalósuló szociológiai és makrogazdasági alapokon megalkotott világrendszer kialakításával foglalkozó projektünk. A K+F pályázat megvalósítása során arra keressük a választ, milyen modellt szükséges építeni ahhoz, hogy egy számítógépes játékban egy játékos mikro szinten meghozott döntéseinek hatása megjelenjen teljes világában, mint makro rendszerben; illetve milyen modell írja le tökéletesen egy képzeletbeli világ makroösszefüggéseit.

A számítógépes játékok fejlődése egyes játéktípusokon belül is igen szerteágazó, de több játéktípusnak is jellemzője, hogy a játékost valamilyen környezetbe, világba helyezi, és a feladatokat számára ott generálja. Minden ilyen játék közös tulajdonsága, hogy a játékos a világra csak a küldetéssorozat keretében tud hatással lenni, egyébként a világ maga statikus. Projektünk célja egy olyan játék világ, egy olyan dinamikus modell felépítése, amely képes kezelni a játékosok mikro szinten meghozott döntéseinek hatását a teljes rendszerre, továbbá képes megjósolni egy-egy döntés hatását a világot leíró alapvető jellemzőkből (pl. demográfiai mutatókból, geográfiai tényezőkből, szociológiai-politikai összefüggésekből és gazdasági mikro- és makroökonómiai függvényekből). Szaknyelven szólva olyan világ megalkotása a célunk, ami determinisztikus, de a vizsgált összefüggések nagy száma miatt kaotikus, azaz kis változások is nagyban befolyásolják a rendszert.

A modell minden eseményt levezet egy másik eseményre anélkül, hogy a véletlenfaktort maguk a függvények alkalmaznák, meghagyva ezt teljes mértékben a játékosok számára. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a játékosokat ne külső pontból, a fejlesztők által kelljen játékra bírni, hanem a rendszeren belülről automatikusan képződjenek számukra lehetőségek és feladatok.

A projekthez az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 120 006 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A projekt kedvezményezettjei az eNET Internetkutató Kft. (konzorcium vezető), és az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt.